Ogłoszenia o konkursach

OFERTA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

OFERTA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO - działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w okresie od 06.07.2015 r. do 24.07.2015 r. Tytuł zadania publicznego: Integracyjna impreza „Owocowy festyn lipcowy".

Lista wiadomości