Ogłoszenia o konkursach

OFERTA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

Oferta Organizacji Pozarządowej Realizacji Zadania Publicznego - działania na rzecz osób niepełnosprawnych w okresie od 15.12.2015 r. do 30.12.2015 r. Tytuł zadania: "Spotkanie Mikołajkowe 2015".

Lista wiadomości