Ogłoszenia o konkursach

Wynik przeprowadzonego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych gminy w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 roku przez organizacje prowadzące działalność poż

Wynik przeprowadzonego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych gminy w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze kultury fizycznej i sportu.

W wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 roku, wybrano i zaakceptowano następujące organizacje pozarządowe:

1.Towarzystwo Sportowe „Liskowiak" - dotacja w wysokości 37 000,00 zł na realizację zadania - Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez rozwój sportu wśród dzieci i młodzieży pn. „Aktywni Liskowianie 2017".

2.Towarzystwo Sportowe „Liskowiak" - dotacja w wysokości 1 000,00 zł na realizację zadania - Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez organizację zawodów sportowych na szczeblu gminy, organizację imprez rekreacyjno - sportowych pn. „Turniej tenisa stołowego w Liskowie 2017".

3.Towarzystwo Sportowe „Liskowiak" - dotacja w wysokości 7 000,00 zł na realizację zadania - Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez szkolenie sportowe dzieci i młodzieży przez organizacje realizujące zadania z zakresu kultury fizycznej - pn. „Petanque w Liskowie 2017".


                                                  Wójt Gminy Lisków
                                                  /-/ Maria Krawiec

Lisków, dn. 24.01.2017 r.

Lista wiadomości