Ogłoszenia o konkursach

Wynik przeprowadzonego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych gminy w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku przez organizacje prowadzące działalność poż

Wynik przeprowadzonego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych gminy w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze kultury fizycznej i sportu.

W wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku, wybrano i zaakceptowano następujące organizacje pozarządowe:

1.Towarzystwo Sportowe „Liskowiak" - dotacja w wysokości 40 000,00 zł na realizację zadania - Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez rozwój sportu (m. in. piłka nożna, piłka koszykowa, piłka siatkowa, lekkoatletyka, tenis stołowy i inne) wśród dzieci, młodzieży i dorosłych pn. „Aktywni Liskowianie 2018".

2.Towarzystwo Sportowe „Liskowiak" - dotacja w wysokości 1 000,00 zł na realizację zadania - Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez organizację zawodów sportowych na szczeblu gminy, organizację imprez rekreacyjno - sportowych pn. „Turniej tenisa stołowego w Liskowie 2018".

3.Towarzystwo Sportowe „Liskowiak" - dotacja w wysokości 7 000,00 zł na realizację zadania - Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez  rekrutację oraz szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i dorosłych przez organizacje realizujące zadania z zakresu kultury fizycznej pn. „Petanque w Liskowie 2018".

Lisków, dn. 29.01.2018 r.

                                                                Wójt Gminy Lisków
                                                                /-/ Maria Krawiec

Lista wiadomości