Ogłoszenia o konkursach

Wyniki otwartego konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno–urbanistycznej pn. „Kształtowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę oświetlenia ulicznego ..."

Lisków, dnia 17.04.2018 r.

Gmina Lisków
ul. Ks. Wacława Blizińskiego 56
62-850 Lisków

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU NA WYKONANIE KONCEPCJI

ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNEJ


W wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu na wykonanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej pn.  „Kształtowanie  przestrzeni publicznej poprzez budowę oświetlenia ulicznego w  miejscowościach  Lisków, Budy Liskowskie, Trzebienie, Wygoda, Koźlątków, Zakrzyn- Kolonia  oraz budowę chodnika, drogi, zagospodarowanie terenu zieleni wraz z utwardzeniem placu dla potrzeb Gminnego Ośrodka Kultury w Liskowie  położonego na sąsiedniej nieruchomości" wpłynęły 2 prace konkursowe złożone przez:

-Zakład Usług Projektowo-Budowlanych „R-PROJEKT" , ul. ks. W. Blizińskiego 1, 62-850 Lisków, punktacja: 76,5.

-Zakład Projektowo - Usługowy Inżynierii Środowiska „PRIMEKO", ul. Łódzka 210, 62-800 Kalisz, punktacja: 82,2.

Gmina Lisków  informuje, że wybrana została praca konkursowa złożona przez: Zakład Projektowo - Usługowy Inżynierii Środowiska „PRIMEKO", ul. Łódzka 210, 62-800 Kalisz.


                                                           Wójt Gminy Lisków
                                                           /-/ Maria Krawiec

Lista wiadomości