Ogłoszenia o konkursach

Zarządzenie Nr 0050.5.2019 Wójta Gminy Lisków z dnia 05.02.2019r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Kierownika SPZOZ Gminnego Ośrodka Zdrowia w Liskowie

Zarządzenie Nr 0050.5.2019 Wójta Gminy Lisków z dnia 05.02.2019r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Kierownika SPZOZ Gminnego Ośrodka Zdrowia w Liskowie
Lista wiadomości