Ogłoszenia o konkursach

Wynik przeprowadzonego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych gminy w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 roku przez organizacje prowadzące działalność poż

W wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy
w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 roku, wybrano
i zaakceptowano następujące organizacje pozarządowe:

1.Towarzystwo Sportowe „Liskowiak” – dotacja w wysokości 41 600,00 zł na realizację
zadania - Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez rozwój sportu (m. in. piłka nożna, piłka
koszykowa, piłka siatkowa, lekkoatletyka, tenis stołowy i inne) wśród dzieci, młodzieży
i dorosłych pn. „Aktywni Liskowianie 2019”.

2.Towarzystwo Sportowe „Liskowiak” - dotacja w wysokości 1 000,00 zł na realizację
zadania - Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez organizację zawodów sportowych na
szczeblu gminy, organizację imprez rekreacyjno - sportowych pn. „Turniej tenisa stołowego
w Liskowie 2019”.

3.Towarzystwo Sportowe „Liskowiak” – dotacja w wysokości 7 400,00 zł na realizację
zadania - Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez rekrutację oraz szkolenie sportowe
dzieci, młodzieży i dorosłych przez organizacje realizujące zadania z zakresu kultury
fizycznej – pn. „Petanque w Liskowie 2019”.

Lisków, dn. 20.02.2019 r.

Lista wiadomości