Ogłoszenia o konkursach

ZARZĄDZENIE NR 0050.25.2019 WÓJTA GMINY LISKÓW z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Józefa Wybickiego w Liskowie.

Lista wiadomości