Ogłoszenia o konkursach

ZARZĄDZENIE NR 0050.34.2019 WÓJTA GMINY LISKÓW z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Zakrzynie.

ZARZĄDZENIE NR 0050.34.2019
WÓJTA GMINY LISKÓW
z dnia 25 kwietnia 2019 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko 
Dyrektora Szkoły Podstawowej w Zakrzynie.
Lista wiadomości