Ogłoszenia o konkursach

ZARZĄDZENIE NR 0050.72.2019 WÓJTA GMINY LISKÓW z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Józefa Wybickiego w Liskowie.


Lista wiadomości