Ogłoszenia o konkursach

Zarządzenie Nr.0050.99.2019 Wójta Gminy Lisków z dnia 29 sierpnia 2019 roku w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora wraz z funkcją opiekuna w Publicznym Żłobku w Liskowi

Zarządzenie Nr.0050.99.2019
Wójta Gminy Lisków
z dnia 29 sierpnia 2019 roku
w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora wraz z funkcją opiekuna 
w Publicznym Żłobku w Liskowie, ul. ks. W. Blizińskiego 27, 62-850 Lisków

Lista wiadomości