Ogłoszenia o konkursach

Wynik przeprowadzonego konkursu ofert na Animatora Sportu w ramach Programu Ministerstwa Sportu i Turystyki „Lokalny Animator Sportu” na 2020 rok.

W wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na Animatora Sportu w ramach Programu Ministerstwa Sportu i Turystyki „Lokalny Animator Sportu”,

wybrano i zaakceptowano następującą osobę:

1.Mateusz Bekalarek.

 

Lisków, dn. 25.02.2020 r.

 

                                                                                                                  Wójt Gminy Lisków

                                                                                                                     /-/ Maria Krawiec

Lista wiadomości