Ogłoszenia o konkursach

Wynik przeprowadzonego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych gminy w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020 roku przez organizacje prowadzące działalność poż

W wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020 roku, wybrano i zaakceptowano następujące organizacje pozarządowe:

 1.Towarzystwo Sportowe „Liskowiak” – dotacja w wysokości 41 600,00 zł na realizację zadania - Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez rozwój sportu (m. in. piłka nożna, piłka koszykowa, piłka siatkowa, lekkoatletyka, tenis stołowy i inne) wśród dzieci, młodzieży i dorosłych pn. „Aktywni Liskowianie 2020”.

2.Towarzystwo Sportowe „Liskowiak” - dotacja w wysokości 1 000,00 zł na realizację zadania - Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez organizację zawodów sportowych na szczeblu gminy, organizację imprez rekreacyjno - sportowych pn. „Turniej tenisa stołowego w Liskowie 2020”.

3.Towarzystwo Sportowe „Liskowiak” – dotacja w wysokości 7 400,00 zł na realizację zadania - Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez  rekrutację oraz szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i dorosłych przez organizacje realizujące zadania z zakresu kultury fizycznej – pn. „Petanque w Liskowie 2020”.

 

Lisków, dn. 26.02.2020 r.

                                                                                               

                                                                                                     Wójt Gminy

                                                                                                /-/ Maria Krawiec

 

Lista wiadomości