Ogłoszenia o konkursach

Wynik konkursu ofert na wykonywanie zadań publ. związ. z realizacją zadań samorządu gminy w zakresie upowszech. kultury fiz. i sportu w 2010 r. przez org. prowadz. dział. pożytku publ. w

 

 Wynik  przeprowadzonego  konkursu  ofert  na wykonywanie zadań publicznych związanych  z realizacją  zadań samorządu gminy w zakresie  upowszechniania  kultury fizycznej  i sportu w 2010 r. przez  organizacje  prowadzące  działalność  pożytku publicznego w sferze kultury fizycznej  i  sportu

pn. Upowszechnianie  kultury  fizycznej  i  sportu.

 

 

            W   wyniku    przeprowadzonego   konkursu  ofert   na    realizację   zadania    pn. „Upowszechnianie   kultury  fizycznej   i   sportu   w  2010 r.”  informuję, że do wykonania zadania zostały wybrane  i   zaakceptowane  następujące  organizacje  pozarządowe:

 

1. Towarzystwo Sportowe  „Liskowiak”  -  dotacja  w wysokości   4.300,00 zł  na realizację  zadania  pn. „Szkolenie  sportowe dzieci  i młodzieży   realizujące zadania  z zakresu  kultury fizycznej – Petangue – turnieje ligowe”.

 

2. Towarzystwo Sportowe  „ Liskowiak”  - dotacja  w wysokości  18.000,00 zł  na realizację   zadania   „Szkolenia sportowe  dzieci  i  młodzieży   - runda rozgrywkowa  piłki nożnej i  piłki siatkowej”.

 

3. Towarzystwo  Sportowe „ Liskowiak „  - dotacja w wysokości   2.700,00 zł na realizację zadania  „Turniej  petangue  i  tenisa  stołowego”.

 

 

 

Lisków, dn. 06.04.2010 r.

                                                        

  Wójt Gminy Lisków

                                                                                     /-/ Maria Krawiec

                                                          

Lista wiadomości