Ogłoszenia o konkursach

Wynik otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2012 r.

 

Wynik  przeprowadzonego  konkursu  ofert  na   wykonywanie   zadań publicznych związanych z realizacją  zadań samorządu gminy w zakresie  upowszechniania  kultury fizycznej  i   sportu  w 2012 r. przez  organizacje  prowadzące  działalność  pożytku publicznego w sferze kultury fizycznej   i sportu  pn.  „Upowszechnianie  kultury  fizycznej  i  sportu”.

Lista wiadomości