Ogłoszenia o konkursach

Informacja Komisji Konkursowej o wyniku postępowania konkursowego na Kierownika SP ZOZ Gminnego Ośrodka Zdrowia w Liskowie

Komisja  Konkursowa  powołana  Zarządzeniem  Nr 0050.9.2012  Wójta  Gminy Lisków  z  dnia  19  marca 2012  roku  w  sprawie  przeprowadzenia  konkursu na  stanowisko  Kierownika  Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki  Zdrowotnej  Gminnego  Ośrodka  Zdrowia   w  Liskowie powołując  się na  §2 pkt.1  Regulaminu  Pracy  Komisji  Konkursowej  oraz  art.49 ust.3  ustawy  o  działalności  leczniczej  (Dz.U.  z  dnia 1  czerwca 2011 roku) stwierdziła, że  postępowanie  konkursowe  nie  doprowadziło  do wyłonienia kandydata  na Kierownika SPZOZ  Gminnego  Ośrodka  Zdrowia  w Liskowie iż  w  postępowaniu  konkursowym wpłynęły  2  oferty z  czego  1  nie  spełniała wymagań  formalnych w  ogłoszeniu  konkursu . W  związku  z  powyższym  Komisja  uznała, że postępowanie  konkursowe nie  doprowadziło  do  wyłonienia  kandydata na  Kierownika  Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki  Zdrowotnej  Gminnego  Ośrodka  Zdrowia  w  Liskowie.


                                          Przewodniczący  Komisji  Konkursowej
                                         /-/ Aleksander  Tomalak

Lista wiadomości