Ogłoszenia o konkursach

Oferta organizacji pozarządowej realizacji zadania publicznego

Urząd Gminy w Liskowie informuje, że mogą Państwo zapoznać się z poniżej przedstawioną ofertą i zgłosić ewentualne uwagi w terminie od 29.06.2012 r. do 06.07.2012 r.:

OFERTA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO - działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w okresie od 01.08.2012 r. do 31.08.2012 r. Tytuł zadania publicznego: Integracyjna impreza "PIKNIK RODZINNY" - POBIERZ

 

                                                                                                                             Wójt Gminy Lisków

                                                                                                                             /-/ Maria Krawiec

Lista wiadomości