Ogłoszenia o konkursach

Informacja o wyniku naboru na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Liskowie

Lisków, dnia 26.07.2012 r.

Wójt Gminy Lisków

ul. Ks. W. Blizińskiego 56

62 -850 Lisków  

Informacja

o wyniku naboru na stanowisko Kierownika SamodzielnegoPublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Liskowie      

   

             W związku z ogłoszeniem o naborze na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Liskowie Komisja przeprowadziła postępowanie kwalifikacyjne w postaci oceny dokumentów aplikacyjnych oraz rozmowy kwalifikacyjnej.            

         Po zakończeniu procedury naboru na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Liskowie postanowiono zatrudnić Pana Przemysława Kawalę.            

         O wyborze zadecydował wynik rozmowy kwalifikacyjnej, potwierdzający wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy na stanowisku kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  Gminnego Ośrodka Zdrowia w Liskowie.   

 

                                                                                                             Wójt Gminy Lisków

                                                                                                             /-/ Maria Krawiec

Lista wiadomości