Ogłoszenia o konkursach

Wynik przeprowadzonego konkursu ofert na realizację zadania pn.: „Prowadzenie punktu przedszkolnego w miejscowości Strzałków”

Wynik  przeprowadzonego  konkursu  ofert  na   wykonywanie   zadań publicznych związanych 

z realizacją  zadań samorządu gminy w zakresie  edukacji  , oświaty i wychowania w 2012 r.

przez  organizacje  prowadzące  działalność  pożytku   publicznego   na wykonanie  zadania  

w  sferze   edukacji  , oświaty i wychowania 

pn. „Prowadzenie punktu przedszkolnego   w miejscowości  Strzałków”

 

 

  

           W   wyniku    przeprowadzonego   konkursu  ofert   na    realizację   zadania   pn.  „Prowadzenie punktu przedszkolnego w miejscowości  Strzałków”

wybrano  i  zaakceptowano następujące organizacje pozarządowe:

 

               1. Fundacja   Familijny  Poznań   -  dotacja   w   wysokości   20.000 ,00    na  realizację   zadania  -  „Prowadzenie  punktu  przedszkolnego  w  miejscowości  Strzałków"  w   roku 2012.

 

             

  

                                                                                               W ó j t

                                                                              

                                                                                    /-/ Maria     Krawiec

 

Lisków, dnia   27 – 07 – 2012  r.

Lista wiadomości