Ogłoszenia o konkursach

Zaproszenie do składania ofert w ramach procedury Rozeznania rynku na stanowisko koordynatora i stanowisko informatyka projektu: „Łagodzenie skutków wykluczenia cyfrowego w Gminie Lisków”

 

1. Zaproszenie do składania ofert w ramach procedury Rozeznania rynku na stanowisko koordynatora projektu Łagodzenie skutków wykluczenia cyfrowego w Gminie Lisków"

2. Zaproszenie do składania ofert w ramach procedury Rozeznania rynku na stanowisko informatyka projektu Łagodzenie skutków wykluczenia cyfrowego w Gminie Lisków

Lista wiadomości