Ogłoszenia o konkursach

Informacja dodatkowa dotycząca ogłoszonych zaproszeń do składania ofert w ramach procedury Rozeznania rynku na stanowiska: koordynatora projektu i informatyka projektu pn. „Łagodzenie skutków

 

Informacja dodatkowa dotycząca składania ofert w ramach procedury Rozeznania rynku na stanowiska: koordynatora projektu i informatyka projektu pn. Łagodzenie skutków wykluczenia cyfrowego w Gminie Lisków

Lista wiadomości