Ogłoszenia o konkursach

Informacja dodatkowa nr 2 dotycząca ogłoszonego zaproszenia do składania ofert w ramach procedury Rozeznania rynku na stanowisko informatyka projektu pn. „Łagodzenie skutków wykluczenia cyfro

 

Informacja dodatkowa nr 2 dotycząca ogłoszonego zaproszenia do składania ofert w ramach procedury Rozeznania rynku na stanowisko: informatyka projektu pn. Łagodzenie skutków wykluczenia cyfrowego w Gminie Lisków

Lista wiadomości