Ogłoszenia o konkursach

Wynik przeprowadzonego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w zakresie edukacji, oświaty i wychowania w 2013r. przez organizacje prowa


Lisków, 14.12..2012r.

Wynik przeprowadzonego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w zakresie edukacji , oświaty i wychowania w 2013 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego na wykonanie zadania w sferze edukacji , oświaty i wychowania pn. „Prowadzenie punktu przedszkolnego w miejscowości Strzałków„

W wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na realizację zadania pn.

Prowadzenie punktu przedszkolnego w miejscowości Strzałków„ wybrano i zaakceptowano następujące organizacje pozarządowe :

1. Fundacja Familijny Poznań - dotacja w wysokości 44.000 ,00 zł na realizację zadania - „Prowadzenie punktu przedszkolnego w miejscowości Strzałków „ w roku 2013.


                                                                           Wójt Gminy Lisków
                                                                           /-/ Maria Krawiec

Lista wiadomości