Ogłoszenia o konkursach

Wynik przeprowadzonego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2013r. ...

Wynik przeprowadzonego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej  i sportu w 2013r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego na wykonanie zadania w sferze kultury fizycznej i sportu.

W wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na realizację zadania pn. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w 2013r. wybrano i zaakceptowano następujące organizacje  pozarządowe:

1. Towarzystwo  Sportowe  "Liskowiak"  - dotacja  w wysokości   5.000,00  zł  na realizację  zadania -  Upowszechnianie  kultury  fizycznej  i sportu   w   2013r.   pn.  PETANQUE  w Liskowie.

2. Towarzystwo  Sportowe  "Liskowiak"  - dotacja  w wysokości   43.500,00 zł  na realizację  zadania  -  Upowszechnianie  kultury  fizycznej  i sportu   w   2013r.  pn.  AKTYWNI  LISKOWIANIE.

3. Towarzystwo  Sportowe  "Liskowiak"  - dotacja  w wysokości   1.500,00 zł  na realizację  zadania  - Upowszechnianie  kultury  fizycznej  i sportu   w   2013r. pn.  TURNIEJ  TENISA  STOŁOWEGO  w  Liskowie.

                                                         Wójt Gminy Lisków
                                                         /-/ Maria Krawiec

Lisków, dnia 04.02.2013r.

Lista wiadomości