Ogłoszenia o konkursach

Wynik przeprowadzonego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w zakresie edukacji, oświaty i wychowania w 2013r. przez organizacje prowa

Wynik przeprowadzonego konkursu ofert na wykonywanie   zadań publicznych związanych  z realizacją  zadań samorządu gminy w zakresie  edukacji  , oświaty i wychowania w 2013r. przez  organizacje  prowadzące  działalność  pożytku   publicznego   na wykonanie  zadania   w  sferze   edukacji, oświaty i wychowania  pn. "Prowadzenie punktu przedszkolnego w miejscowości  Strzałków"

                                                                           Z up. Wójta
                                                                        /-/ Katarzyna Włodarczyk
                                                                        Sekretarz Gminy

Lista wiadomości