Ogłoszenia o konkursach

Oferta organizacji pozarządowej realizacji zadania publicznego

Wójt Gminy Lisków uprzejmie informuje, że mogą Państwo zapoznać się z poniżej przedstawioną ofertą i zgłosić ewentualne uwagi w terminie od 18.09.2013r. do 26.09.2013r.:

OFERTA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO - działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w okresie od 20.09.2013r. do 10.10.2013r. Tytuł zadania publicznego: Impreza integracyjna - festyn rodzinny


                                 Wójt Gminy Lisków
                                 /-/ Maria Krawiec

Lista wiadomości