Ogłoszenia o konkursach

Wynik przeprowadzonego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w zakresie edukacji, oświaty i wychowania w 2014r. przez organizacje prowa

Wynik przeprowadzonego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w zakresie edukacji, oświaty i wychowania w 2014r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego na wykonanie zadania w sferze edukacji, oświaty i wychowania pn. „Prowadzenie punktu przedszkolnego w miejscowości Strzałków„

W wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na realizację zadania pn.

Prowadzenie punktu przedszkolnego w miejscowości Strzałków„ wybrano i zaakceptowano następujące organizacje pozarządowe:

1. Fundacja "Familijny Poznań" - dotacja w wysokości 44.000,00 zł na realizację zadania - "Prowadzenie punktu przedszkolnego w miejscowości Strzałków" w roku 2014.


                                                                                                           Wójt Gminy Lisków
                                                                                                            /-/ Maria Krawiec

Lisków, dnia 16 - 12 - 2013r.

Lista wiadomości