Informacja o przyznaniu dotacji

Informacja o przyznaniu dotacji dla Stowarzyszenia ,,GMINNE TOWARZYSTWO OSÓB I DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH"