Wynik przeprowadzonego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego gminy z zakresu profilaktyki, ochrony i promocji zdrowia.

Wynik przeprowadzonego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego gminy z zakresu profilaktyki, ochrony i promocji zdrowia pn.: „Rehabilitacja lecznicza mieszkańców gminy Lisków w 2020 roku”.