Komisje Rady

Tryb działania Komisji Rady

Tryb pracy Komisji Rady określa ustawa o samorządzie gminnym ( Dz. U Nr 142 poz 1591 z 2001 r. ze zmianami ) oraz statut Gminy Lisków  (opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 151 poz 4180 z dnia 16 grudnia 2002 r.).