Przewodniczący Rady

Przewodniczący Rady

Aleksander Tomalak
 
Miejsce przyjmowania interesantów:
 
Urząd Gminy Lisków
ul. ks. W. Blizińskiego 43
tel. ( 0 61) 763 40 20
fax: (0 61) 763 40 21
 
Godziny przyjmowania interesantów: w każdy poniedziałek od godz. 11.00 do 12.00. 
 
Tryb działania Przewodniczącego Rady określa ustawa o samorządzie gminnym (Dz. U nr 142 poz 1591 z 2001 r. ze zmianami) oraz statut Gminy Lisków (opublikowany w Dzienniku Urzędowym  Województwa Wielkopolskiego Nr 151 poz 4180 z dnia 16 grudnia 2002 r.)