Komisje Rady

Komisje Rady

              KOMISJA REWIZYJNA 

                        1. Radosław Nowicki           - Przewodniczący Komisji
                       
2. Mariusz Kruczkowski       - Członek Komisji
                        3. Wojtczak Paweł               - Członek Komisji
                        4. Joanna Jaroma               - Członek Komisji
           

              KOMISJA  BUDŻETU, ROLNICTWA I HANDLU

                        1. Zdzisław Heresztyn         - Przewodniczący Komisji
                        2. Stanisław Bukowiecki     - Członek Komisji
                        3. Mariusz Kruczkowski       - Członek Komisji
                        4. Radosław Nowicki           - Członek Komisji
                        5. Józef Miklas                    - Członek Komisji

 

 KOMISJA OŚWIATY, KULTURY I SPORTU

                        1. Marianna Pawlak               - Przewodnicząca Komisji

2. Grzegorz Czaja                   - Członek Komisji
            3. Zdzisław Heresztyn             - Członek Komisji
            4. Dariusz Matczak                 - Członek Komisji
            5. Agnieszka Koziarek           - Członek Komisji


KOMISJA ŁADU, PORZĄDKU I
BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO


            1.
Paweł Wojtczak               - Przewodniczący Komisji
            2. Stanisław Bartczak          - Członek Komisji
            3. Dariusz Matczak              - Członek Komisji
            4. Ryszard Janicki               - Członek Komisji
            5. Tadeusz Maciejewski      - Członek Komisji

 

              KOMISJA ZDROWIA I SPRAW SOCJANYCH

                        1. Elżbieta Piorunowska     - Przewodnicząca Komisji
                        2. Agnieszka Koziarek        - Członek Komisji
                        3. Grzegorz Czaja               - Członek Komisji
                        4. Joanna Jaroma               - Członek Komisji
                        5. Stanisław Bukowiecki     - Członek Komisji

 

              KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI

                        1. Tadeusz Maciejewski      - Przewodniczący Komisji
                        2. Stanisław Bartczak         - Członek Komisji
                        3. Marianna Pawlak            - Członek Komisji
                        4. Elżbieta Piorunowska     - Członek Komisji