2015

Rejestr Zarządzeń 2015Zarządzenie Nr 0050.09.2015 Wójta Gminy Lisków z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie: wprowadzenia Procedury monitoringu projekt: "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Kaliskiego oraz gmin: Blizanów, Lisków, Mycielin, Opatówek, Żelazków" - System wewnętrznej kontroli i zarządzania danymi

Zarządzenie Nr 0050.10.2015 Wójta Gminy Lisków z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 0050.12.2015 Wójta Gminy Lisków z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie: powołania Komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania wykorzystywanych na potrzeby wydawania dowodów osobistych

Zarządzenie Nr 0050.13.2015 Wójta Gminy Lisków z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Lisków na 2015 rok

Zarządzenie Nr 0050.14.2015 Wójta Gminy Lisków z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 0050.15.2015 Wójta Gminy Lisków z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

Zarządzenie Nr 0050.16.2015 Wójta Gminy Lisków z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 0050.15.2015 Wójta Gminy Lisków z dnia 20.04.2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.  

Zarządzenie Nr 0050.17.2015 Wójta Gminy Lisków z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie: powołania koordynatora gminnego w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.  

Zarządzenie Nr 0050.18.2015 Wójta Gminy Lisków z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie: Gminnego Planu Zarządzania Kryzysowego

Zarządzenie Nr 0050.19.2015 Wójta Gminy Lisków z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Lisków na 2015 rok

Zarządzenie Nr 0050.20.2015 Wójta Gminy Lisków z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 0050.21.2015 Wójta Gminy Lisków z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie: upoważnienia pracownika Urzędu Gminy Lisków do prowadzenia czynności związanych ze sporządzaniem aktów pełnomocnictw do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

Zarządzenie Nr 0050.22.2015 Wójta Gminy Lisków z dnia 08 maja 2015r. w sprawie: zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Liskowie z siedzibą: Szkoła Podstawowa w Liskowie, ul. Ks. Wacława Blizińskiego 27, 62-850 Lisków powołanej w celu przeprowadzenia głosowania w wyborach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 10 maja 2015 r. 

Zarządzenie Nr 0050.29.2015 Wójta Gminy Lisków z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie: powołania składu osobowego komisji w celu dokonania czynności odbiorowych inwestycji: "Przebudowa drogi powiatowej w zakresie budowy chodnika w miejscowości Lisków", "Przebudowa drogi powiatowej w zakresie budowy chodnika w miejscowości Żychów", "Przebudowa drogi gminnej w zakresie budowy chodnika w miejscowości Zakrzyn"

Zarządzenie Nr 0050.30.2015 Wójta Gminy Lisków z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 0050.31.2015 Wójta Gminy Lisków z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 0050.32.2015 Wójta Gminy Lisków z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 0050.33.2015 Wójta Gminy Lisków z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej