2019

Zarzadzenie Nr 0050.88.2019 z dnia 02.08.2019 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Józefa Wybickiego w Liskowie.

Zarządzenie Nr 0050.87.2019 z dnia 01.08.2019 r. w sprawie powołania Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy w Liskowie.

 

Zarzadzenie Nr 0050.85.2019 z dnia 26.07.2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0050.78.2019 Wójta Gminy Lisków z dnia 22 lipca 2019 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

 

Zarzadzenie Nr 0050.84.2019 z dnia 26.07.2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0050.79.2019 Wójta Gminy Lisków z dnia 22 lipca 2019 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

 

Zarzadzenie Nr 0050.83.2019 z dnia 26.07.2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0050.80.2019 Wójta Gminy Lisków z dnia 22 lipca 2019 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

 

Zarzadzenie Nr 0050.81.2019 z dnia 25.07.2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisków na 2019 rok.

 

Zarzadzenie Nr 0050.80.2019 z dnia 22.07.2019 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

 

Zarzadzenie Nr 0050.79.2019 z dnia 22.07.2019 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

 

Zarzadzenie Nr 0050.78.2019 z dnia 22.07.2019 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

 

Zarzadzenie Nr 0050.75.2019 z dnia 18.07.2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Józefa Wybickiego w Liskowie.

 

Zarzadzenie Nr 0050.74.2019 z dnia 03.07.2019 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w  Referacie Infrastruktury i Ochrony Środowiska Urzędzie Środowiska Urzędu Gminy w Liskowie.

 

Zarzadzenie nr 0050.73.2019 z dnia 03.07.2019 r. w sprawie: powołania Komisji do zaopiniowania wniosków o przyznanie stypendiów dla uczniów z budżetu Gminy Lisków.

 

ZARZĄDZENIE NR 0050.72.2019 WÓJTA GMINY LISKÓW z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Józefa Wybickiego w Liskowie. 

 

Zarzadzenie Nr 0050.71.2019  z dnia 28.06.2019 r. w sprawie: wyznaczenia osoby wykonującej czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta.

 

Zarzadzenie Nr 0050.70.2019 z dnia 27.06.2019 r. w sprawie przygotowania i zapewnienia działania gminnego systemu wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania w Gminie Lisków.

 

Zarzadzenie Nr 0050.68.2019 z dnia 26.06.2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

 

Zarzadzenie Nr 0050.67.2019 z dnia 24.06.2019 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Zakrzynie.

 

Zarzadzenie Nr 0050.66.2019 z dnia 24.06.2019 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Strzałkowie.

 

Zarządzenie Nr 0050.64.2019 z dnia 19.06.2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisków na 2019 rok.

 

Zarzadzenie Nr 0050.63.2019 z dnia 18.06.2019 r. w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia ofert składanych do zapytania ofertowego pn. " Zakup i nasadzenia drzewami i krzewami w ramach przedsięwzięcia pn. tereny zielone dla ochrony zdrowia i środowiska  - zakup i nasadzenia drzewami i krzewami na terenie Gminy Lisków.".

 

Zarzadzenie Nr 0050.60.2019 z dnia 12.06.2019 r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do przekazania - przyjęcia kasy w Urzędzie Gminy w Liskowie.

 

Zarzadzenie Nr 0050.57.2019 z dnia 06.06.2019 r. w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia ofert składanych do zapytania ofertowego pn. "Zakup i nasadzenia drzewami i krzewami w ramach przedsięwzięcia pn. tereny zielone dla ochrony zdrowia i środowiska  - zakup i nasadzenia drzewami i krzewami na terenie Gminy Lisków".

 

Zarzadzenie Nr 0050.55.2019 z dnia 05.06.2019 r. w sprawie zmainy Zarządzenia Nr 0050.53.2019 Wójta Gminy Lisków z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do zadania pn. "Dostawa i montaż wyposażenie do Publicznego  Żłobka w Liskowie w ramach projektu Z myślą o najmłodszych - pierwsze miejsca żłobkowe w Gminie Lisków".

 

Zarzadzenie Nr 0050.54.2019 z dnia 30.05.2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

 

Zarzadzenie Nr 0050.53.2019 z dnia 30.05.2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

 

Zarzadzenie Nr 0050.52.2019 z dnia 23.05.2019 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej.

 

Zarzadzenie Nr 0050.49.2019 z dnia 23.05.2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisków na 2019 rok.

 

ZARZĄDZENIE NR 0050.48.2019 WÓJTA GMINY LISKÓW z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Zakrzynie

 

ZARZĄDZENIE NR 0050.47.2019 WÓJTA GMINY LISKÓW z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Strzałkowie

 

Zarzadzenie Nr 0050.46.2019 z dnia 10.05.2019 r. w sprawie: powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.ZARZĄDZENIE NR 0050.43.2019 WÓJTA GMINY LISKÓW z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Zakrzynie

 

Zarzadzenie Nr 0050.40.2019 z dnia 7.05.2019 r. w sprawie zmiany budzetu Gminy Lisków na 2019 rok.

 

ZARZĄDZENIE NR 0050.39.2019 WÓJTA GMINY LISKÓW z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0050.33.2019  Wójta Gminy Lisków z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Strzałkowie  

 

Zarzadzenie Nr 0050.36.2019 z dnia 25.04.2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisków na 2019 rok.

 

Zarzadzenie Nr 0050.35.2019 z dnia 25.04.2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetragowej.

 

ZARZĄDZENIE NR 0050.34.2019 WÓJTA GMINY LISKÓW z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Zakrzynie.

 

ZARZĄDZENIE NR 0050.33.2019 WÓJTA GMINY LISKÓW z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Strzałkowie

 

Zarzadzenie Nr 0050.32.2019 z dnia 18.04.2019 r. w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdów prywantych do celów słuzbowych dla samochodów osobowych dla pracowników Urzędu Gminy w Liskowie oraz kierowników jednostek organizacyjnych takich jak: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Liskowie, Gminny Ośrodek Kultury w Liskowie i Gminna Biblioteka Publiczna w Liskowie.

 

Zarzadzenie Nr 0050.31.2019 z dnia 12.04.2019 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektor w Urzędzie Stanu Cywilnego Urzędu Gminy w Liskowie.

 

Zarzadzenie Nr 0050.30.2019 z dnia 12.04.2019 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

 

Zarzadzenie Nr 0050.29.2019 z dnia 11.04.2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050.24.2019 Wójta Gminy Lisków z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do zadania pn. "Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania pomieszczeń na parterze budynku szkoły Podstawowej w Liskowie z przeznaczeniem na publiczny żłobek".

 

Zarzadzenie Nr 0050.28.2019 z dnia 08.04.2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectw Gminy Lisków w sprawie projektów statutów sołectw.

 

Zarzadzenie Nr 0050.27.2019 z dnia 03.04.2019 r, w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

 

ZARZĄDZENIE NR 0050.26.2019 WÓJTA GMINY LISKÓW z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Strzałkowie.

 

ZARZĄDZENIE NR 0050.25.2019 WÓJTA GMINY LISKÓW z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Józefa Wybickiego w Liskowie.  

 

Zarzadzenie Nr 0050.24.2019 z dnia 29.03.2019 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

 

Zarzadzenie Nr 0050.23.2019 z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie: powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Lisków.

 

Zarzadzenie Nr 0050.20.2019 z dnia 21.03.2019 roku w sprawie powołania Komisji Odbiorowej do przeprowadzenia odbioru końcowego prac związanych umową ROI.272.9.2018 z dnia 24.08.2018 roku r. pn." Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Lisków ul. Polna ".

 

Zarządzenie Nr 0050.19.2019 z dnia 21.06.2019 roku w sprawie powołania Komisji Odbiorowej do przeprowadzenia odbioru końcowego prac związanych umową ROI.272.10.2018 z dnia 31.08.2018 pn. "Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Liskowie".

 

Zarządzenie Nr 0050.18.2019 z dnia 11.02.2019 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

 

Zarzadzenie Nr 0050.17.2019 z dnia 8 marca 2019 roku w sprawie udzielenia pełnomicnictwa Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Liskowie do podpisywania w imieniu Wójta Gminy Lisków dokumentów finansowych dotyczących zapotrzebowania na środki finansowe do realizacji przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Liskowie ze środków Wojewody Wielkopolskiego oraz rozliczeń i sprawozdań w Centralnej Aplikacji Statystycznej dotyczących realizacji zadań związanych z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Liskowie.

 

Zarzadzenie Nr 0050.15.2019 w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisków na 2019 rok.

 

Zarzadzenie Nr 0050.14.2019 w sprawie wykreslenia obiektów z Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Lisków.

 

Zarzadzenie Nr 0050.13.2019 w sprawie powołania Komisji do zaopiniowania wniosków o przyznanie stypendiów dla uczniów z budżetu Gminy Lisków.

 

Zarzadzenie Nr 0050.12.2019 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050.6.2019 Wójta Gminy Lisków z dnia 12.02.2019 roku w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich na terenie Gminy Lisków.

 

Zarzadzenie Nr 0050.9.2019 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050.6.2019 Wójta Gminy Lisków z dnia 12.02.2019 roku w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich na terenie Gminy Lisków.

 

Zarzadzenie Nr 0050.8.2019 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze młodszy referent w Referacie Infrastruktury i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Liskowie.

 

Zarzadzenie Nr 0050.7.2019 w sprawie powołania komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania z zakresu rejestracji stanu cywilnego w Urzędzie Stanu Cywilnego w Liskowie.

 

Zarzadzenie Nr 0050.6.2019 w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich na terenie Gminy Lisków.

 

Zarzadzenie Nr 0050.5.2019 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Liskowie.

 

Zarządzenie Nr 0050.4.2019 Wójta Gminy Lisków z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do oddziałów przedszkolnych oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lisków w roku szkolnym 2019/2020

 

Zarzadzenie Nr 0050.3.2019 w sprawie powołania komisji przetargowej.

 

Zarzadzenie Nr 0050.1.2019 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadań publicznych gminy w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 r.