2020

Zarządzenie Nr 0050.1.2020 z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie harmonogramu czynności w postepowaniu rekrutacyjnym oraz postepowaniu uzupełniającym do oddziałów przedszkolnych oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lisków w roku szkolnym 2020/2021.