Wójt Gminy

Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy Lisków kadencji 2014-2018 złożone na dzień ślubowania


Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy Lisków złożone na 2 miesiące przed końcem kadencji 2010-2014