Kierownicy Jednostek Organizacyjnych

Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Lisków za 2018 rok