Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Lisków kadencji 2018-2023 złożone na dzień ślubowania

 

JÓZEF MIKLAS - Przewodniczący Rady Gminy Lisków 
AGNIESZKA KOZIAREK
DARIUSZ MATCZAK
ELŻBIETA PIORUNOWSKA
GRZEGORZ CZAJA
JOANNA JAROMA
MARIANNA PAWLAK
MARIUSZ KRUCZKOWSKI
PAWEŁ WOJTCZAK
JAROSŁAW NOWICKI
RYSZARD JANICKI
STANISŁAW BARTCZAK
STANISŁAW BUKOWIECKI
TADEUSZ MACIEJEWSKI
ZDZISŁAW HERESZTYN