Rok 2019

Zastępca Wójta

Radosław Haraźny- Pełniący obowiązki Kierownika Zakładu AKtywności Zawodowej ,,SWOBODA" w Swobodzie

Przemysław Kawala- Pełniący obowiązki Kierownika SP ZOZ GOZ Lisków

Przemysław Kawala- Kierownik  SP ZOZ GOZ Lisków

Paweł Antoszczyk- Kierownik Zakładu Aktywności Zawodowej ,,SWOBODA" w Swobodzie

Patrycja Kempska - Dyrektor z funkcją opiekuna Publicznego Żłobka w Liskowie