Pracownicy Urzędu Gminy

Oświadczenia majątkowe kierownictwa Urzędu Gminy w Liskowie za 2015 rok

• Maria Krawiec - Wójt Gminy Lisków  
• Katarzyna Włodarczyk - Sekretarz Gminy Lisków  
• Aneta Frydzińska - Skarbnik Gminy Lisków