Pracownicy Urzędu Gminy

Oświadczenia majątkowe kierownictwa Urzędu Gminy w Liskowie za 2018 rok

Maria Krawiec- Wójt Gminy Lisków

Dorota Sitko- Zastępca Wójta Gminy Lisków

Katarzyna Włodarczyk- Sekretarz Gminy Lisków

Aneta Frydzińska- Skarbnik Gminy Lisków