Ogłoszenia o przetargach

Informacja Nr 1 dot. przetargu nieograniczonego na: Termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Strzałkowie

Lisków, dn. 24.11.2017 r.

ROI.271.9.2017    

Zamawiający :

Gmina Lisków
ul. ks. W. Blizińskiego 56
62 - 850 Lisków

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu : wszyscy

 

Na podstawie art. 38 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. z 2017, poz. 1579 z późn. zm. ) przekazuję treść pytania Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego w prowadzonym postępowaniu pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Strzałkowie".

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dokonanie cesji wierzytelności z umowy na rzecz banku?

Odpowiedz:

Tak. Zamawiający wyraża zgodę na dokonanie cesji wierzytelności z umowy na rzecz banku.

                                                            Wójt Gminy Lisków
                                                            /-/ Maria Krawiec

Lista wiadomości