Ogłoszenia o przetargach

Informacja Nr 1 dot. przetargu nieograniczonego na: Budowę sieci wodociągowej w ul. Twórców Liskowa w Liskowie

Lisków, dn. 2 maja 2018 roku

ROI.271.7.2018                                                        

Zamawiający :
Gmina Lisków
ul. ks. W. Blizińskiego 56
62 - 850 Lisków

INFORMACJA  NR 1

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu : wszyscy

Na podstawie art. 38 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. z 2017, poz. 1579 z późn. zm. ) przekazuję treść pytania Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego w prowadzonym postępowaniu pn.  Budowa sieci wodociągowej w ul. Twórców Liskowa w Liskowie.

Pytanie nr  1.

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę materiału, z którego ma być wykonana przedmiotowa sieć wodociągowa? Dokumentacja przewiduje rurociąg z rur PVC. Czy Zamawiajacy zezwoli na wykonanie wodociągu z węża PEHD ?

Odp.:

Zamawiający nie dopuszcza zastosowania wodociągu z węża PEHD ze względów eksploatacyjnych sieci wodociągowej.


                                                               Z up. Wójta
                                                               Sekretarz Gminy
                                                             /-/ Katarzyna Włodarczyk
Lista wiadomości