Ogłoszenia o przetargach

Informacja Nr 2 dot. przetargu na: "Dostawę autobusu dla Zakładu Aktywności Zawodowej Swoboda"

Swoboda, dnia 17.11.2011 r.

Zakład Aktywności Zawodowej „SWOBODA”

Swoboda 1

62-850 Lisków  

Numer sprawy: ZAZ.ZP.271.1/2011

 Informacja Nr 2 dotycząca przetargu na:

„Dostawę autobusu dla Zakładu Aktywności Zawodowej Swoboda”  

Uprzejmie informujemy, iż od jednego z oferentów wpłynęło zapytanie o następującej treści: 

„W nawiązaniu do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia do przetargu na dostawę autobusu dla Zakładu Aktywności Zawodowej Swoboda zwracamy się do państwa z zapytaniem:

Czy zamawiający dopuści autobus wyposażony w niezależne wodne ogrzewanie o mocy 5 kW, o lepszych parametrach niż powietrzne o mocy min. 2000 W, wymagane w SIWZ.” 

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza pojazd z niezależnym ogrzewaniem wodnym o mocy 5 kW o lepszych parametrach niż powietrzne o mocy min. 2000 W.    

Kierownik ZAZ „Swoboda”

                                                                                                                                     /-/ Karol Matczak

                                                                                                                                

Lista wiadomości