Wybory 2018


 
 
 
 

 

 
 
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Liskowie z dnia 3 października 2018 r.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Lisków z dnia 23 sierpnia 2018 roku o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych okręgach wyborczych oraz o siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Liskowie w wyborach do Rady Gminy Lisków  zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie zgłaszania zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie zgłaszania przez komitety wyborcze kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Informacja O UPŁYWIE TERMINÓW ZWIĄZANYCH Z UPRAWNIENIAMI WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 
 


Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast


WYKAZ URZĘDNIKÓW WYBORCZYCH POWOŁANYCH W POSZCZEGÓLNYCH GMINACH NA OBSZARZE WŁAŚCIWOŚCI DELEGATURY KRAJOWEGO BIURA WYBORCZEGO W KALISZU

KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W KALISZU I i II z dnia 16 maja 2018 r. w SPRAWIE PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ O CHARAKTERZE AGITACJI WYBORCZEJ PRZED ROZPOCZĘCIEM KAMPANII WYBORCZEJ

Uchwała Nr XXXIX/289/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie: utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze Gminy Lisków, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych