Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania
utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich, w wyborach
do Parlamentu Europejskiego zarządzonych
na dzień 26 maja 2019 r.