Wybory Prezydenta RP 2020

 
 

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 30 czerwca 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w ponownym głosowaniu w dniu 12 lipca 2020 r.

 

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kaliszu I w sprawie zmiany w składzie OKW Nr 1

Uchwała nr 1, Uchwała nr 2 oraz Komunikat Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Zakrzynie

Uchwała nr 1, Uchwała nr 2 oraz Komunikat Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Strzałkowie

Uchwała nr 1, Uchwała nr 2 oraz Komunikat Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Liskowie

Uchwała nr 1, Uchwała nr 2 oraz Komunikat Obwodowej Komisji Wyborczej Nr4 w Ciepielewie

Uchwała nr 1, Uchwała nr 2 oraz Komunikat Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 w Liskowie

 
Uchwała nr 3-2020 OKW

Informacja_OKW_o_skladzie_i_dyzurach

INFORMACJA WÓJTA GMINY LISKÓW z dnia 16 czerwca 2020 r. o sporządzeniu spisu wyborców oraz o miejscu i czasie jego udostępniania w związku   z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonymi na dzień 28 czerwca 2020 r.

wniosek o udostępnienie spisu wyborców 

Postanowienie Nr 122/2020 Komisarza Wyborczego w Kaliszu I w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia obwodowych komisji wyborczych z obszaru Gminy Lisków.

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kaliszu I nr 84-2020

Załącznik do Postanowienia Komisarza Wyborczego w Kaliszu I nr 84-2020

Informacja o: dopisaniu do spisu wyborców, zaświadczeniu o prawie do głosowania.

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 12 czerwca 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

 INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Kaliszu I  z dnia 12 czerwca 2020 r.

Postanowienie nr  73/2020 Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 10  czerwca 2020 roku w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Lisków w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 roku.

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Lisków z dnia 12 czerwca 2020roku

Urząd Gminy w Liskowie informuje, że zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w Gminie Lisków w wyborach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 roku przyjmowane są w godzinach pracy Urzędu Gminy w Liskowie do dnia 12 czerwca 2020 r. do godz. 15:30.

KOMUNIKAT  Komisarza Wyborczego w Kaliszu I  z dnia 8 czerwca 2020 r.  o sposobie zgłaszania kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Kaliszu I  z dnia 8 czerwca 2020 roku w sprawie przyjmowania zgłoszeń zamiaru głosowania korespondencyjnego  - KW I z 8-06-20.

Głosowanie korespondencyjne w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.:

 Informacja o możliwości skorzystania przez każdego wyborcę z korespondencyjnego trybu głosowania oraz sposobie realizacji tego prawa w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Druk zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego za granicą w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Druk zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

 Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

 Informacja o możliwości skorzystania przez każdego wyborcę z korespondencyjnego trybu głosowania oraz sposobie realizacji tego prawa w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Informacja o uprawnieniach przyslugujacych wyborcom niepelnosprawnym

Informacja o czynnym i biernym prawie wyborczym w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 roku.

Informacja Wójta Gminy Lisków z dnia 4 czerwca 2020 roku o miejscach na plakatowanie.

POSTANOWIENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 maja 2020 roku

Informacja Wójta Gminy Lisków z dnia 20 kwietnia 2020 r. o sporządzeniu spisu wyborców oraz o miejscu i czasie jego udostępniania w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonymi na dzień 10 maja 2020 r.

Informacja z dnia 17 kwietnia 2020 r.

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 kwietnia 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Druk zgłoszenia na członka Obwodowej Komisji Wyborczej

Pismo Komisarza Wyborczego w kaliszu z dnia 16 kwietnia 2020 r.

Informacja Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 14 kwietnia 2020 r.

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Lisków  z dnia 8 kwietnia 2020 roku

Informacja - dyżur urzędnika wyborczego

 Postanowienie nr 51/2020 Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 3 kwietnia 2020 r.

Dane teleadresowe Urzędu Gminy w Liskowie

Pismo Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 marca 2020 r. ZPOW-571-32/20

 Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach  Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - druk.