Oferta realizacji zadania publicznego: Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

Oferta realizacji zadania publicznego: Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych - Spotkanie integracyjne Opłatek Wigilijny w okresie od 01.12.2014 do 23.12.2014