Działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w 2005r.

Pewien księgarz częstochowski pisał: 
Książki wy moje ! Ileż w was jest wiedzy
Ukrytej pośród  tych drewnianych półek!
Wyście, jak gdyby stokrotki na miedzy
Lub złoto skryte wśród ciemnych szkatułek.
Książki wy moje! Ile w was mądrości,
Którą nakarmić można by tysiące!
Ile w was wielkiej dziecinnej radości,
Co starczyć może na długie miesiące!
(...)Biegnijcie z wiedzą ku bliźnich pociesze!
(...) Przegońcie smutek i nierozum wszelki!
    (Antoni Serwilan Eger, Ksiazki wy moje, Bibliopola, Czestochowa 1946, nr 1)
 
       Powyższe słowa przyświecają działalności Gminnej Biblioteki Publicznej
w Liskowie, która z racji swego posłannictwa służy społecznościom lokalnym: upowszechnia wiedzę, promuje czytelnictwo i wzbogaca życie kulturalne  swojego regionu. Jest instytucją, która dostosowuje się do potrzeb użytkowników - mam na myśli:
- przedszkolaków,
- uczniów szkół podstawowych,
- uczniów gimnazjum,
- uczniów szkół średnich,
- studentów,
- emerytów,
- bezrobotnych poprzez profil zbiorów, organizację nowych serwisów
informacyjnych i działań edukacyjnych.
      Bibliotekarze w GBP w Liskowie pracują w dogodnych dla czytelnika godzinach, ponieważ takie jest życzenie pracującego i  zarazem uczącego się   czytelnika.
 Poniedziałek 8.00-20.00
 Wtorek 8.00-20.00
 Środa 8.00-16.00
 Czwartek 8.00-20.00
 Piątek 8.00-20.00
 Sobota 8.00-13.00 (w każdą sobotę)

                                           Działalność merytoryczna

       Gminna Biblioteka Publiczna w Liskowie, w 2005 roku  skorzystała  z trzech dotacji celowych, o których pokrótce opowiemy:


1. Program Operacyjny: Rozwój inicjatyw lokalnych
     W ramach ww. programu Gminna Biblioteka Publiczna w Liskowie zrealizowała zadanie dotyczące zakupu Komputerowego Zintegrowanego Systemu Zarządzania
Biblioteką oraz zakupiła nowe meble, które stanowią wyposażenie biblioteki.
    Rozwój inicjatyw lokalnych- to  jeden z niewielu programów, którego  celem było wyrównanie dysproporcji w dostępie do dóbr kultury między wsią a miastem. Komputeryzacja biblioteki umożliwiła tworzenie bazy danych, katalogów, rekordów bibliotecznych. Cały ten proces pozwoli na zbudowanie automatycznej wypożyczalni, która ułatwi odszukanie odpowiedniej informacji, siedząc w jednym miejscu. Co więcej, zaletą systemu  komputerowego SOWA  jest to, że  składa się z modułów i pozostaje jednolitą
całością dzięki ich integracji, która zapewnia przepływ danych pomiędzy modułami. Zatem wszystkie dane wprowadzone w jednym miejscu systemu są natychmiast dostępne tam, gdzie użytkownik w danej chwili ich potrzebuje. Warto nadmienić, że IFLA w swoim Manifeście postuluje stopniowe przekształcanie biblioteki publicznej w ośrodek informacji udostępniający użytkownikom różnorodną wiedzę i informację. W świecie nauki i szybkiego postępu dla użytkowników biblioteki najważniejsza jest szybkość
obsługi, dostępność do kompletnych źródeł informacji i nowoczesność form pracy z czytelnikiem. Aby zrealizować te  cele biblioteka w Liskowie od 2005 roku tworzy własne bazy danych,  rozwija współpracę z bibliotekami i ośrodkami informacji na rzecz budowania systemu informacji.
      Co do wyposażenia pomieszczeń biblioteki w nowe meble i tablice informacyjne, to wpłynęły  one na nienaganny wizerunek biblioteki- biblioteki na miarę XXI wieku.
      Jest nam wszystkim bardzo miło, że taka mała biblioteka w Liskowie znalazła się na liście nagrodzonych beneficjentów i może z dumą propagować formułę: „Zrealizowano przy pomocy finansowej Ministerstwa Kultury  i Dziedzictwa Narodowego”. Wszelkie informacje dotyczące dotacji celowej od Ministra Kultury są stopniowo reklamowane. Na stronie internetowej Urzędu Gminy; tj.www.liskow.pl już można o nich przeczytać.
 
2. Program Operacyjny: PROMOCJA CZYTELNICTWA
   Priorytet: Rozwój bibliotek oraz poprawa jakości i dostępności zbiorów
 
     Zgodnie z założeniem Ministerstwa Kultury, że głównym celem ww. priorytetu jest „wyrównanie poziomu w dostępności do zbiorów bibliotecznych na terenach wiejskich [...]”  dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Liskowie została przyznana kwota 8.790,00 na zakup nowości wydawniczych. W ramach programu zostały zakupione 344 pozycje, w tym: 140 książek dla dorosłych, 103 książki dla dzieci i młodzieży oraz 101 pozycji z zakresu literatury popularno- naukowej. Wśród zakupionych nowości polecamy
kilka ciekawych książek:
 - „Polska w starej fotografii”, w której na stronie 76 znajduje się rzadko spotykana fotografia o następującym tytule: W Liskowie, w Ziemi Kaliskiej, po niedzielnej mszy odbywa się pod kościołem spokojna pogawędka. Kobiety w ludowych strojach, we wspaniałych czepcach przypominających fantastyczne kwiaty, mężczyźni w garniturach, zatrzymani w czasie  w 1937 roku, dotrwali na fotografii,
- „Kryształowa kula” Baśnie znane i lubiane w wyborze I. Korsak,
- „Bolek i Lolek” Nieustraszeni wędrowcy i inne opowiadania-  L. Cichego
- „Obyczaje w Polsce” Od średniowiecza do czasów współczesnych- praca
zbiorowa pod redakcją A. Chwalby,
- „Pół wieku dziejów Polski”- A. Paczkowskiego,
- „Ojciec wszystkich” Życie Jana Pawła II- G. O' Connor
- „Życie jak w Madrycie”- A. Pereza- Reverte,
- „Dobry adres to człowiek” - D. Terakowskiej,
- „Jadąc do Babadag”- A. Stasiuka,
- „Historia piękna”- U. Eco.

3. Program „IKONKA”
    Z ww. programu biblioteka otrzymała 3 komputery PC, by zapewnić jak najszerszej grupie społeczności lokalnej powszechny i bezpłatny dostęp do Internetu w celach edukacyjnych i informacyjnych. Wyposażenie biblioteki w Czytelnię Internetową  zmieniło oblicze biblioteki publicznej oraz dało szansę na przywrócenie  pierwotnej, oświeceniowej roli- miejsca kojarzonego z wiedzą, informacją i postępem. Gwałtowny wzrost liczby osób uczących się

i podnoszących swoje kwalifikacje, stał się wyzwaniem dla bibliotekarzy. Aby sprostać potrzebom współczesnego społeczeństwa coraz bardziej wspomagamy ich  literaturą fachową, serwisem informacyjno- edukacyjnym, doświadczeniem i umiejętnościami. Dzięki temu tysiące młodych ludzi ma możliwość dotarcia do wiedzy często dotychczas niedostępnej.   
     Wymienione i omówione powyżej programy stały się dobrą promocją dla biblioteki i okazją do pozyskania nowych czytelników. W 2005r. z oferty biblioteki skorzystało 11.976 osób,  którzy wypożyczyli 16.415 woluminów, 376 czasopism, oraz 106 zbiorów audiowizualnych. 
 

                                   Działalność kulturalno- edukacyjna


       Gminna Biblioteka Publiczna w Liskowie zorganizowała w ciągu roku spotkania literackie. Każde ze spotkań miało inny charakter ze względu na rodzaj literatury reprezentowany przez  autorów. Bardzo radosna poezja Krzysztofa Świątkowskiego spotkała się z najmłodszymi słuchaczami ze Szkół Podstawowych w Ciepielewie i w Trzebieniach. Na wszystkich spotkaniach autor rymował swoje utwory, czytał i recytował  zabawne wierszyki, które  szybko wpadały w ucho, śmieszyły i bawiły słuchaczy. Czasami
zdarzyło się, że dzieci wspólnie z autorem śpiewały piosenki.
      Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Zalesiu też miały możliwość uczestniczenia w spotkaniu autorskim z Panem Stanisławem Szponderem, który niegdyś leczył dzieci w szpitalu przy ul. Toruńskiej. Obecnie praktykuje twórczość literacką dla najmłodszych. Dzieci z uśmiechniętymi buziami słuchały o przygodach   Kropki w wykonaniu samego autora. Niespodzianką pozostawioną na koniec spotkania był prawdziwy Order Uśmiechu, który przywiózł ze sobą autor, by pokazać go wszystkim dzieciom. Podobne
spotkanie odbyło się w tym samym dniu w Szkole Podstawowe w Ciepielewie.
       Na szczególną uwagę zasłużyło spotkanie, którego gościem był Jan Paweł Krasnodębski z Katowic. Twórca obecny w polskiej literaturze od ponad dwudziestu lat, bardzo wyczulony na przemiany obyczajowe zachodzące w naszej kulturze i rodzące się w niej konflikty. Przyjechał  do Liskowa nie tylko po to, aby spotkać się z uczniami trzech szkół: Gimnazjum, Zespołu Szkół Nr 2 i Zespołu Szkół Nr 1 i podzielić się z nimi swoim doświadczeniem, życiem, wrażeniami, ale przede wszystkim, by dać wsparcie tym,  którzy go potrzebują. Poeta  bardzo szybko znalazł wspólny język z młodzieżą, przedstawił im swój dorobek twórczy, opowiedział o  drodze, którą musiał przebyć, by móc przekazywać własne doznania. Przewodnim tematem spotkania była, niezwykle ważna z powodów społecznych powieść „Stokrotka”, zalecana młodzieży od lat 14- tu, terapeutom, pedagogom i rodzicom. Bohaterem książki jest dziewczyna- narkomanka, która nieoczekiwanie zderza się z przeciwnościami losu, powoli pogrąża się w nałogu,  próbuje walczyć z nim......
        Do tej pory bibliotekarzom udało się  na dobrym poziomie utrzymać organizację spotkań literackich. Jesteśmy podbudowani szerokim udziałem i zaangażowaniem uczniów i nauczycieli we współorganizowaniu spotkań literackich oraz w kultywowaniu sztuki recytacji wśród młodego pokolenia.
Uczestnictwo młodzieży z Liskowa w Powiatowym Konkursie Recytatorskim im. Stefana Gillera w szybkim tempie się rozrasta  i powoli zapisuje w  historii tego konkursu. Na dodatek nasi uczniowie mają szczęście zdobywać wysokie noty, za które są obdarowywani cennymi nagrodami i dyplomami. Z roku na rok, poziom konkursu wzrasta, pojawiają się świeże i nowe interpretacje utworów poetyckich epigona polskiego romantyzmu- Stefana z Opatówka. W III edycji konkursu laureatami zostali: w kategorii szkół ponad gimnazjalnych I miejsce zdobyła Edyta Cłapka, a wyróżnienie otrzymała Daria Roszak. Zachęcamy  wszystkich uczniów do udziału w IV  edycji tego konkursu, która odbędzie się w kwietniu 2006r.
        W podsumowaniu wszystkich informacji o  działalności Gminnej Biblioteki Publicznej

w Liskowie podkreślamy, że najbardziej cenimy w swojej pracy kontakt z czytelnikiem i jego zadowolenie. Rzeczą niezwykle ważną  dla prawidłowego funkcjonowania biblioteki są powszechnie znane czynniki, takie jak: księgozbiór, wielkość biblioteki, wyposażenie pomieszczeń, środki finansowe, ale o tym będziemy pisać 2007 w roku.  

                                                                                              Cecylia Król
                                                                                              Danuta Przybylska