Dostępność dla osób z niepełnosprawnością

Po kliknięciu na poniższy tekst, który jest linkiem do dokumentów, otworzą się one w nowych oknach w plikach pdf

Deklaracja dostępności cyfrowej stron internetowych Ośrodka Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży z Interwencją Kryzysową w Lądku z dnia 12 października 2020r.

Raport o stanie zapewnienia dostepności przez Ośrodek Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży z Interwencją Kryzysową w Lądku z dnia 29 marca 2021r.

Formluarz Wniosku o zapewnienie dostępności